Bitcoin, czyli wirtualne monety

Jakiś czas temu powstała sieć, która sama się reguluje oraz utrzymuje ustalone odgórnie parametry. Jest to sieć o nazwie Bitcoin. Ilość monet, które znajdują się w systemie stanowią ustaloną odgórnie pulą. Nie jest powiedziane, że ich liczba ulegnie szybszemu zwiększeniu, jeżeli liczba górników lub moc urządzeń ulegnie zwiększeniu. O tym, jaka będzie wydobyta w danej chwili ilość, decydują pewne parametry. To one ustalają trudność do wykonania danego problemu kryptograficznego. Sieć zawsze w taki sposób dostosowuje poziom trudności, aby każdy blok mógł zostać wydobyty co 10 minut. Nie mają tutaj na to wpływu żadne zwiększenia mocy w sieci. Co 2016 bloków zostanie zmieniony parametr ustalający trudność zadania. Na tą chwilę nagroda za rozbicie kolejnego bloku to 25 monet Bitcoin. Co 210 tysięcy bloków spada ona praktycznie o połowę. Średnio taki proces zachodzi co cztery lata. Cały system opiera się więc na obliczeniach, na matematyce i zasadach kryptografii, a także na rozproszonej sieci. Nie występuje tutaj żaden czynnik ludzki, dlatego nikt nie może sterować systemem, manipulować nim, oszukiwać. Nie można także dokonywać żadnych zmian na kontach użytkowników. Jedynie użytkownicy mają do nich dostęp, a własność monet gwarantują prawa matematyczne, a nie ludzie. Nie ma również możliwości dodrukowania monet oraz ich podrobienia, co zapobiega wszystkim oszustwom i nadużyciom. Bitcoin bitcoin stanowi otwarty projekt źródłowy, czyli jest częścią Open Source. Kod źródłowy, który stanowi o działaniu całego systemu, jest jawny. Praktycznie każdy użytkownik ma do niego dostęp. Każda zmiana, która zachodzi w protokole, a także sposób działania systemu musi zostać zaakceptowana na zasadach demokracji przez większość użytkowników. Powoduje to ostatecznie zmianę danego oprogramowania. Dzięki temu można mieć pewność, że posiadane konto nie zostanie zmanipulowane, ani przejęte przez nikogo. O tym, jak działa system, nie decydują ludzie i ich osobiste pobudki, lecz twarda matematyka, kryptografia i demokracja.